WAIS-IV

WAIS-IV er en evnetest for aldersgruppen 16-89 år. Testen gir indikasjoner om  evne til læring, problemløsning, arbeidshukommelse og mental effektivitet. Den foreliggende versjonen er den fjerde utgaven, og ble standardisert på norsk i 2015. WAIS-IV måler både generelle evner og spesifikke kognitive funksjoner. 

GENERELLE EVNER: Foruten FSIQ, som gir en indikasjon om generell kognitiv fungering kan vi regne ut et alternativt evnemål: Generell Evneindeks (GAI) for dem som enten strever med Arbeidshukommelse eller Prosesseringshastighet 

KOGNITIVE FUNKSJONER: Den nåværende versjonen inneholder 4 indekser for måling av spesifikke kognitive funksjoner: Verbal forståelse (VFI): Undersøker ordforråd, begrepsforståelse og generelt kunnskapsnivå. Perseptuell resonnering (PRI): Undersøker evnen til å resonnere med oppgaver som krever logisk, visuell resonnering og evnen til å arbeide med, tolke og forstå visuelle symboler. Arbeidshukommelse (AHI):

Undersøker evnen til å huske og arbeide med muntlig presenterte oppgaver. Prosesseringshastighet (PHI): Undesøker evnen til å arbeide raskt og effektivt under press med enkle oppgaver.

 

Gjennomføring av testen tar vanligvis mellom 1-2 timer. I tillegg kommer tilbakemelding og rappport. PRIS NOK 6500,-